Tongerenseweg 186 - 8162 PR EPE - T.0578–612241 - M.06–23166747 - info@glampinglivonia.nl - KvK. 08044514 - BTW. NL808072730B01  
facebook pagina
100 procent wildgarantie Epe
WiFi beschikbaar

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Glamping Livonia spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar
wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Glamping Livonia niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Glamping Livonia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige
schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar
andere sites die buiten het domein van Glamping Livonia (www.glampinglivonia.nl) liggen.
Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze doelgroepen.
Glamping Livonia is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Glamping Livonia geeft
geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen,
software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedband-
verbinding.
Glamping Livonia aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Glamping Livonia vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Glamping Livonia en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van
Glamping Livonia.

Tevens is Glamping Livonia niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Glamping Livonia die de
informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Glamping Livonia in geen geval aansprakelijk
voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband
houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Alle inhoud (afbeeldingen, teksten en prijzen) op de website van Glamping Livonia, vallen onder het copyrightrecht. Dit houdt in
dat alle reproductie, kopiëring en afdrukken vanaf deze site niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glamping
Livonia overgenomen, dan wel gereproduceerd mogen worden. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@glampinglivonia.nl.